لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

تجهیزات پیشرفته بیمارستان ناظران از ویژگیهای منحصربه فرد این مرکز درمان است

روز جهانی ایمنی بیمار

مدیر و مسئول فنی و ایمنی بیمارستان ناظران، دکتر حمید پیله ور گفت: تجهیزات پیشرفته بیمارستان ناظران و پرسنل متخصص از ویژگیهای منحصر به فرد این مرکز درمانی است.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان ناظران، دکتر حمید پیله ور، مدیر و مسئول فنی و ایمنی بیمارستان، در مراسم روز جهانی ایمنی بیمار گفت: امنیت بیمار شامل محیط درمان و کادر درمان و تجهیزات پیشرفته می شود.
وی با بیان اینکه بیمارستان ناظران از محیط درمانی مناسب و کادر درمان متخصص و تجهیزات پیشرفته برخوردار است، اظهار امیدواری کرد: بیمارستان ناظران در افق ۱۴٠۵ با کسب درجه یک عالی اعتباربخشی به عنوان یکی از قطب های درمان انکولوژی در شمالشرق کشور در حوزه سلامت مطرح می شود.
دکتر پیله ور افزود: از اهداف کلان بیمارستان ناظران، توجه به الزام موضوع ایمنی بیمار، بهبود مستمر کیفیت خدمات درمانی و تشخیصی است.
وی گفت: ارتقا سلامت و ایمنی بیماران، کارکنان و بیمارستان با حفظ و افزایش مشارکت های مردمی جهت حمایت از بیماران نیازمند، از اهداف کلان بیمارستان ناظران است.
دکتر پیله ور، رسالت بیمارستان ناظران را در ارائه خدمات تشخیصی درمانی به ویژه بیماران انکولوژی با محوریت ایمنی بیمار مطرح و افزود: رضایتمندی گیرنده بسیار مهم است.
وی گفت: رهبری و مدیریت کیفیت بیمارستان ناظران با تعهد و پاسخگویی مدیران و اولویت اول ایمنی بیمار در تمامی برنامه ریزی های بیمارستان ناظران است.