لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

تاسیس تعاونی مسکن کارکنان انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد

پروژه ی تعاونی مسکن ناظران

همزمان با هفته تعاون و به همت انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد، پروژه تاسیس تعاونی مسکن کارکنان انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد(بیمارستان ناظران و مرکز درمانی رضا (ع)) کلید خورد.
به گزارش روابط عمومی، آقای مهندس اصغر افراسیابی، مدیرعامل انجمن و عضو هیئت موسس تعاونی مسکن اظهار داشت: تاسیس این تعاونی از جمله اقدامات حمایتی انجمن برای کارکنان خود می باشد. وی افزود اولین جلسه تعاونی مسکن با هدف عضویت علاقمندان به زودی و در کمتر از دو ماه دیگر برگزار می گردد. دیگر اعضای هیئت موسس این تعاونی خانم یزدان پناه، دبیر و مشاور هیئت مدیره و آقای جزایری، مدیر داخلی مرکز رضا می باشند.