لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

برگزاری مانور مشترک مدافعان سلامت و ایمنی در بیمارستان ناظران

به مناسبت هفته آتش نشانی مانور مشترک مدافعان سلامت و ایمنی در بیمارستان ناظران با حضور مسئولین آتش نشانی، دانشگاه علوم پزشکی و مسئولین بیمارستان برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی بیمارستان ناظران با توجه به امکانات و تجهیزات مدرن سیستم اطفای حریق در این بیمارستان و انجام تست های ایمنی جهت ایمن سازی و آماده سازی امکانات و نیروها در شرایط بحرانی و آشنایی بیشتر آتش نشانی با موقعیت بیمارستان ناظران، طی هماهنگی های بعمل آمده با واحد روابط عمومی و عملیات آتش نشانی مشهد، این مانور بزرگ برگزار گردید. مانور ساعت 10 صبح 12 مهرماه با حضور مسئولین آتش نشانی، مدیران بیمارستان ناظران و مدیر واحد بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بیمارستان ناظران برگزار گردید. به گفته مدیر عامل آتش نشانی مشهد اینگونه مانورها فرصتی خوبی برای محک زدن دو طرف می باشد. وی اشاره کرد: امیدواریم با اجرای این مانورها بتوانیم ایمنی و آرامش را برای شهروندان مشهدی برقرار کنیم. مهندس افراسیابی مدیر عامل انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد عنوان نمودند ما در طول ساخت این بیمارستان در قدم اول تجهیز کردن سیستم اطفای حریق و ایمنی بیمارستان را مد نظر داشتیم و بهترین تجهیزات را برای این بیمارستان خریداری و نصب نموده ایم و ایمنی بیماران از اولویت های ما بوده است و این مانور فرصت خوبی برای محک زدن بیمارستان ناظران بود.