لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

برگزاری جلسه سوپروایزران کنترل عفونت در بیمارستان ناظران

جلسه سوپروایزران کنترل عفونت مورخ چهارشنبه، 22 تیر در سالن همایش بیمارستان ناظران برگزار شد. در این جلسه کارشناسان و سوپروایزران کنترل عفونت 35 بیمارستان استان خراسان رضوی برای بازدید و ارزیابی کنترل عفونت بیمارستان ناظران حضور یافتند و پس از بازدید و ارائه گزارش عملکرد بیمارستان، سمینار یک روزه بیماریهای قابل انتقال از راه آب و غذا توسط آقای دکتر عظیمی، کارشناس مسئول بیماری های قابل انتقال از راه آب و غذای معاونت بهداشتی، ارائه گردید.