بخش ICU

بخش مراقبت های ویژه ((ICU شامل 12 تخت بیمارستانی می باشد و در طبقه اول بیمارستان واقع شده است. این بخش شامل امکانات و تجهیزات مخصوص مراقبت از افراد دچار بیماری ها در مرحله تهدید کننده حیات است که با استفاده از نیروهای متخصص، نظارت دقیق و مداوم انجام می گردد.

در اين بخش برای هر تخت دستگاه ونتيلاتور ، مانيتورهای Bed side ، اكسيژن و ساكشن سانترال، تشك مواج و سایر تجهیزات مورد نیاز در نظر گرفته شده است.