بخش ICU

برای تماس با بخش ICU داخلی 181 تماس حاصل فرمایید

بخش مراقبت های ویژه واقع در طبقه اول بیمارستان ناظران، شامل 12 تخت بیمارستانی سه شکن می باشد و در یک طبقه با بخش عمل بیمارستان واقع شده است.

این بخش شامل امکانات و تجهیزات مخصوص مراقبت از افراد دچار بیماری ها در مرحله تهدید کننده حیات است که با استفاده از نیروهای متخصص، نظارت دقیق و مداوم انجام می گردد. بیماران پس از طی مرحله بحرانی به بخش های بستری منتقل می شوند.

در صورت عدم وجود مشکل و آزاد بودن ملاقات در بخش ICU ، در ساعات 3 الی 3:30 ظهر هنگام از طریق نمایشگر های تصویری به ملاقات بیمار امکان پذیر می باشد.

پزشک بخش روز های یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه ساعت 12 الی 12:30 پاسخگو همراهین بیماران خواهد بود.

امکانات این بخش شامل:

♦  12 تخت سه شکن بیمارستانی

♦  قابلیت تجهیز تخت ها به تشک مواج

♦  مانیتور های نمایشگر علائم حیاتی مجزا برای هر تخت

♦  دستگاه ساکشن، سیستم احضار پرستار کنترلی و خط مستقیم اکسیژن برای هر تخت

♦  حمام با برانکارد

♦  شامل 3 سالن مجزا با درجه مراقبتی متفاوت (ICU، ایزوله و ایزوله حاد)

برای تماس با بخش ICU بیمارستان ناظران:

با شماره 05135006000 تماس حاصل فرمایید و داخلی 181 را شماره گیری کنید.

ICU-Cancer
ICU
بخش ICU