بخش اورژانس

بخش اورژانس

باورژانس در طبقه همکف بیمارستان ناظران واقع شده است .بیماران در بدو ورود به بیمارستان با مراجعه به بخش اورژانس و با استفاده از کادری متخصص و مجرب در صورت نیاز کلیه خدمات درمانی لازم را دریافت می نمایند.

اورژانس شامل بخش های:

  • بستری بیماران حاد: 5 تخت بستری حاد و 1 اتاق ایزوله
  • بستری بیماران سرپایی: 5 تخت بستری تحت نظر و 1 اتاق ایزوله
  • اتاق عمل اورژانس: با امکانات و تجهیزات کامل از جمله ماشین بیهوشی
  • اتاق تریاژ: سطح بندی بیماران در این اتاق انجام می شود.
  • اتاق CPR
  • اتاق گچ گیری
  • اتاق معاینه بیمار : 3 اتاق
  • بخش سرم تراپی: 5 تخت
  • اتاق تزریقات : 4 تخت