لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

بررسی مشکلات حوزه درمان بیماران سرطانی در نهاد های مردمی

با حضور رئیس هیئت مدیره شبکه ملی سرطان در بیمارستان ناظران صورت گرفت:

بررسی مشکلات حوزه درمان بیماران سرطانی در نهاد های مردمی

با حضور دکتر محمدرضا یعقوبی رئیس هیئت مدیره شبکه ملی سرطان در بیمارستان ناظران اولین گردهمایی استانی موسسات خیریه و نهادهای مردمی حامی بیماران سرطانی برگزار شد.

در این گردهمایی که با حضور نمایندگان موسسات خیریه و دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد؛ پیرامون مسائل و مشکلات حوزه درمان بیماران سرطانی بحث و تبادل نظر گردید.

در ادامه این نشست مقرر شد کارگروهی برای تشکیل و راه اندازی شبکه استانی انجمن های خیریه بیماران سرطانی متشکل از مهندس مستشاری به نمایندگی از انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد، دکتر خدایی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر بیژن نژاد از موسسه مکسا و سرهنگ عباسی از امدادگران عاشورا تشکیل شود و به اتفاق آرا بیمارستان ناظران به عنوان محل دبیرخانه و خانم یزدان پناه از طرف انجمن سپند به عنوان دبیر این دبیرخانه انتخاب گردیدند.