لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

بازدید سوپروایزرها آموزش بیمارستانهای مشهد از کلینیک پرستاری آموزش سلامت بیمارستان ناظران

جشن ماه آگاهی رسانی سرطان پستان

سوپروایزرهای بیمارستانهای مشهد از کلینیک پرستاری آموزش سلامت بیمارستان ناظران بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان ناظران، ناصر فعال، سوپروایزر آموزش بیمارستان ناظران افزود: 10 نفر از سوپروایزرهای بیمارستانهای امید، فارابی، شریعتی، شهید هاشمی نژاد، ولایت، امداد، به همراه خانم مکانیکی، مسئول کمیته آموزش و بیمار دانشگاه علوم پزشکی مشهد و خانم دکتر رافع، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از کلینیک پرستاری آموزشی بیمارستان بازدید کردند.

در این بازدید خانم مکانیکی بازخورد بیماران را حاکی از انجام با کیفیت آموزش بیماران در بخش ها توصیف کرد.

فعال اظهار امیدواری کرد که در بازدید آتی شاهد ارتقاء خدمات کلینیک آموزش پرستاری باشیم.