لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

بازدید ادواری از بیمارستان ناظران

خبر

بازدید ادواری از بیمارستان ناظران

 

به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد، بیمارستان ناظران میزبان ارزیابان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود.

در این بازدید سرزده بازرسان با حضور در بخش های مختلف بالینی، اداری و پشتیبانی بیمارستان، عملکرد این بخش ها را از نظر استانداردهای اعتباربخشی و رعایت حقوق گیرندگان خدمت مورد سنجش و ارزیابی قرار دادند.

بازرسان در طول این بازدید که با خیر مقدم از سمت مدیران بیمارستان و انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی روبه رو شدند، ضمن اعلام رضایت از عملکرد و وضعیت خدمت رسانی بیمارستان، این ارزیابی ها را در جهت کسب اطمینان از بهبود مستمر کیفیت خدمات و حفظ آمادگی بیمارستان‌ها جهت ارائه خدمت با کیفیت با اهمیت دانستند.

نتیجه این بازدید که پیش درآمدی از ارزیابی جامع کشوری می‌باشد متعاقبا از طرف معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام خواهد شد.