لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

اولین نشست هم اندیشی ارتباط موثر کارکنان

اولین نشست هم اندیشی کارکنان با حضور مدیران میانی انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد و کتر مروارید

نخستین نشست هم اندیشی و آموزشی تعامل و ارتباط موثر کارکنان با حضور مدیران میانی انجمن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد، در این نشست که با حضور مهندس دانشور قائم مقام مدیرعامل و معاونت توسعه و منابع انجمن، دکتر خداپرست مدیر بیمارستان و دکتر مروارید مشاور انجمن با استقبال حداکثری مدیران بیمارستان ناظران و مرکز درمانی و آنکولوژی رضا (ع) همراه بود، مباحثی همچون ارتباط موثر با بیماران و کارکنان مطرح شد.

قائم مقام انجمن در ابتدای این نشست با تاکید بر ضرورت تشکیل چنین آموزش هایی در سطح مدیران و کارمندان با رویکرد هم اندیشی و هم سو شدن دو مجموعه بیمارستان و مرکز رضا، در راستای اهداف انجمن را ضروری دانست.

در ادامه نشست دکتر مروارید، روانشناس و روان درمانگر تحلیلی و مشاور انجمن نیز به بیان مسائل تخصصی در حوزه تعامل و ارتباط موثر پرداخت و هریک از حاضرین جلسه نیز نظرات خود درباره تداوم این جلسات را بیان کردند.