لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

اولین اهدای عضو سال ۱۴۰۳ در بیمارستان ناظران

اولین اهدای عضو در بیمارستان ناظران مشهد

جانبخش ۲۷ ساله مشهدی با اهدای عضو زندگی بخش بیماران نیازمند شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان ناظران، اولین بیمار مرگ مغزی سال ۱۴۰۳ در بیمارستان ناظران روز گذشته برای فرایند اهدای عضو به بیمارستان منتصریه مشهد منتقل شد.

جانبخش ۲۷ ساله مشهدی با اهدای اعضای خود در آغازین روزهای سال جدید، به بیماران نیازمند عضو حیات دوباره بخشید.