لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

امتداد خیر موثر در بیمارستان ناظران

خیر موثر

امتداد خیر موثر در بیمارستان ناظران

تجهیز و بهسازی امکانات درمانی بیمارستان توسط خیرین

🔸 با امتداد نیت خیر یکی دیگر از خیرین سلامت، بخشی از نیازهای توسعه‌ای درمان در بیمارستان ناظران تامین شد که به رسم انجمن نام این خیر گرانقدر بر سر در این اتاق در بخش شکوفه بیمارستان نصب گردید.

🔹 ماهرخ شاکریان سرپرست مشارکت‌های مردمی انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد با بیان این که حمایت خیرین سلامت از بیمارستان ناظران ادامه دارد و نیاز به تجهیزات روز درمانی جزئی جدایی ناپذیر از ارائه خدمات با کیفیت می‌باشد، به مشارکت عموم جهت این امر خیر در حوزه درمان تاکید کرد.