لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

اسامی پرسنل با بالاترین رضایتمندی از نظر بیماران و همراهان در بحث بیمار محوری سه ماه دوم و سوم ۱۴۰۲

اسامی پرسنل با بالاترین رضایتمندی از نظر بیماران و همراهیان در بحث بیمار محوری سه ماه دوم و سوم 1402

اعلام نظر بیماران و همراهان بیمار در سه ماه دوم و سوم ۱۴۰۲ در بخش‌های مختلف بیمارستان ۱۴ نفر از پرسنل بیمارستان از بخش های مختلف به عنوان منتخبین خدمت به بیمار معرفی شدند.