لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

اسامی پرسنل با بالاترین رضایتمندی از نظر بیماران و همراهیان در بحث بیمار محوری سه ماه چهارم 1402

اسامی پرسنل با بالاترین رضایتمندی از نظر بیماران و همراهیان در بحث بیمار محوری سه ماه چهارم 1402

اسامی پرسنل با بالاترین رضایتمندی از نظر بیماران و همراهان در بحث بیمار محوری سه ماه چهارم ۱۴۰۲

با اعلام نظر بیماران و همراهان بیمار در سه ماه چهارم ۱۴۰۲ در بخش‌های مختلف بیمارستان ۱۴ نفر از پرسنل بیمارستان از بخش‌های مختلف به عنوان منتخبین خدمت به بیمار معرفی شدند.