لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

آوازه ناظران تا پاکستان

آوازه ناظران تا پاکستان حضور بیمار بین الملل در بیمارستان ناظران

به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد، گزارش‌های ویژه رسانه های سراسری پاکستان از خدمات ارائه شده بیمارستان ناظران مشهد به بیماران پاکستانی در این کشور منتشر شد.

هفته گذشته برای اولین بار تلویزیون پاکستان در اخبار سراسری خود گزارشی از بیماران مداوا شده در یک بیمارستان ایرانی پخش کرد که در آن خدمات ارائه شده در بیمارستان ناظران مشهد و بخش های مختلف آن به تصویر در آمده و معرفی شد.

همزمان با این گزارش تلویزیونی، روزنامه معتبر و معروف پاکستان (the daily Pakistan) نیز در گزارشی با خانم الماس نظیف که در بیمارستان ناظران تحت عمل جراحی قرار گرفته و شیمی درمانی شده از پیگیری های درمانی بیمارستان و تخصص پزشکان آن به ویژه دکتر حسن زاده حداد پزشک معالج خود در این بیمارستان گفت و خدمات ارائه شده در این بیمارستان را قابل تقدیر دانست.

این برای اولین بار است که دو رسانه رسمی و معتبر ملی در کشور پاکستان گزارشی با این محتوا از خدمات درمانی ایران به ویژه شهر مشهد را منتشر می کند.