لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

آزمایشگاه

 

برای تماس با آزمایشگاه داخلی  711 – 712 تماس حاصل فرمایید

آزمایشگاه

آزمایشگاه

Previous
Next

آزمایشگاه

آزمایشگاه در طبقه منفی یک واقع شده است. آزمایشگاه بیمارستان ناظران مجهز به تجهیزات دقیق و مدرن آزمایشگاهی و دارای بخش های مختلف تشخیصی مانند بیوشیمی، میکروب شناسی، خون شناسی، ایمونولوژی و پاتولوژی می باشد و اندازه گیری ” تومور مارکرها ” برای ” فالو آپ ” بیماران سرطانی به طور روزانه در این آزمایشگاه انجام می شود. آزمایشگاه تست های لازم جهت تشخیص و پیگیری درمان بیماران مبتلا به سرطان را فراهم نموده است. آزمایشگاه بیمارستان ناظران مجهز به دستگاه ” اسکنر اسلاید پاتولوژی ” است و آزمایشگاه را قادر خواهد ساخت با استفاده از نرم افزارهای تخصصی و رنگ آمیزهای خاص بتواند بیماران مناسب برای روش های درمانی جدید ضد سرطان مثل ایمونوتراپی و تارگت تراپی را انتخاب نماید. در آزمایشگاه ناظران “تله پاتولوژی ” و فرستادن تصویر لام پاتولوژی بیمار به مراکز پیشرفته تر داخل و خارج کشور جهت مشاوره امکان پذیر است. جهت رفاه حال بیماران مبتلا به سرطان و بیمارانی که تحت شیمی درمانی می باشند، آزمایشگاه بیمارستان ناظران به عنوان اولین آزمایشگاه بیمارستانی ، نمونه گیری از بیماران را در منزل انجام میدهد.

خدمات آزمایشگاه بیمارستان ناظران به صورت شبانه روزی است و  خدمات آن شامل:

   • خدمات اورژانس برای كليه تست های روتين
   • نمونه گیری در منزل از سالمندان و افراد ناتوان
   • ارائه جواب آزمايش به صورت اينترنتی
   • آزمايشات چكاپ:
   • هماتولو‍ژی، بيوشيمی، ميكروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هورمون شناسی، سرولوژی
   • انجام پاپ اسمير و اسپرموگرام
   • پاتولوژی (نمونه برداری از خال، ضايعات پوستی، توده چربی، كورتاژ رحم، …)
   • انجام تومورماركرها (برای غربالگری سرطان پستان، تخمدان، پروستات)
   • تست هاي اختصاصی تشخيصی سرطان (رنگ آميزی ايمونوهيستوشيمي)
   • تست های قبل از بارداری، غربالگری بارداری
   • آزمایش غربالگری سه ماهه اول و دوم
   • تست های تشخیصی كرونا (خون) (D-Dimer ,LDH ,Ferritin)

ویژگی های شاخص این بخش:

زمان جوابدهی پاتولوژی از 7 تا 10 روز در مورد نمونه های بزرگ و زمان جوابدهی 2 تا 3 روز براي نمونه های بيوپسی کوچک و سيتولوژی
(به جز در مواردی كه نياز به اقدامات تشخيصی و تکميلی دارد.)

برای دریافت پاسخ آزمایش های خود به صورت آنلاین روی این لینک کلیک کنید.