دکتر کیانوش ناهید

درباره پزشک

متخصص گوش حلق و بیني

شماره نظام پزشکی: 59448

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -