درباره پزشک

متخصص جراح پلاستیک و ترمیمی

شماره نظام پزشکی: 82027

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -