دکتر پگاه ابراهیم زاده پیرشهید

درباره پزشک

متخصص طب اورژانس

شماره نظام پزشکی: 120841

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -