دکتر هادی حامد عظیمی

درباره پزشک

متخصص ارتوپدی

شماره نظام پزشکی: 43072

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -