دکتر نرگس بیات مختاری

درباره پزشک

متخصص راديوتراپي و انكولوژي

شماره نظام پزشکی: 112129

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -