دکتر مژده کشاورزمنش

درباره پزشک

متخصص گوش و حلق و بینی

شماره نظام پزشکی: 48498

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -