دکتر مصطفی مهرابی بهار

درباره پزشک

متخصص جراحی عمومی

شماره نظام پزشکی: 23936

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -