دکتر مسعود خانی

درباره پزشک

پزشک عمومی

شماره نظام پزشکی: 80534

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -