دکتر مریم شیری

درباره پزشک

متخصص بیهوشی

شماره نظام پزشکی: 107080

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -