دکتر محمود ضیائی غیور

درباره پزشک

پزشک عمومی

شماره نظام پزشکی: 63136

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -