دکتر محمود شاهرخی

درباره پزشک

متخصص جراح عمومی

شماره نظام پزشکی: 16031

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -