دکتر محمد سلطان خواه

درباره پزشک

متخصص گوش حلق و بینی

شماره نظام پزشکی: 53638

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -