دکتر محمد اشکذری طوسی

درباره پزشک

متخصص ارتوپدی

شماره نظام پزشکی: 131235

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -