دکتر مجید محسنی

درباره پزشک

متخصص اورولوژی

شماره نظام پزشکی: 81917

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -