دکتر فرشید قهرمانی نژاد

درباره پزشک

متخصص بیهوشی

شماره نظام پزشکی: 44067

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -