دکتر علی آهنیان

درباره پزشک

متخصص اورولوژی

شماره نظام پزشکی: 79236

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -