دکتر سیما سبزواری

درباره پزشک

متخصص بیهوشی

شماره نظام پزشکی: 124895

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -