دکتر سپیده فنائی نوکار

درباره پزشک

متخصص بیهوشی

شماره نظام پزشکی: 133092

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -