دکتر سعید قاضی جولائی

درباره پزشک

پزشک عمومی

شماره نظام پزشکی: 62108

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -