دکتر ساناز گنودی

درباره پزشک

متخصص گوارش

شماره نظام پزشکی: 90548

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -