دکتر بهزاد پورمختاری

درباره پزشک

متخصص مغز و اعصاب

شماره نظام پزشکی: 121266

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -