دکتر امیر آجیلیان عباسی

درباره پزشک

متخصص طب اورژانس

شماره نظام پزشکی: 121220

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -