دکتر الهام مختاری امیر مجدی

درباره پزشک

متخصص گوارش

شماره نظام پزشکی: 76206

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -