لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

راه های ارتباطی با بیمارستان

 1. مراجعه بيمار به واحد IPD جهت پذیرش و بستري(پذيرش الكتيو)
 2. بررسي دستور بستري بيمار و توجيه بيمار از نظر قيمت و هزينه شب تخت ها توسط کارشناس IPD
 3. هدايت بيمار به اورژانس جهت اخذ شرح حال توسط پزشك اورژانس
 4. برگشت بيمار به دفتر IPD جهت تشكيل پرونده
 5. ثبت اطلاعات هويتي بيمار و همراه بيمار در قسمت پذيرش سامانه جامع
 6. چاپ پرونده و اخذ مبلغ به عنوان علي الحساب و گرفتن امضا رضايت آگاهانه از بيمار روي اوراق پذيرش و رضايت آگاهانه
 7. چاپ دستبند بيمار و بستن دور دست بيمار
 8. تحويل يك عدد كارت همراه به بيمار و تحويل پرونده به نيروي تكريم و هدايت بيمار به بخش
 1. اطلاع به کارشناس مسئول IPD توسط پرستار IPD
 2. ترياژ بيمار توسط پرستار IPD
 3. تعيين سطح ترياژ توسط پرستار
 4. تكميل برگه ليست اقدامات درخواستي مثل ويزيت پزشك IPD و … توسط پرستار و ارائه به بيمار جهت تحويل به پذيرش براي ثبت و اخذ وجه
 5. ارجاع بيمار به اتاق پزشك IPD
 6. ثبت درخواست اقدام بعدي مثل انفوزيون يا سونداژ توسط پزشك براي تحويل به پذيرش براي دريافت وجه
 1. اطلاع به کارشناس مسئول IPD توسط پرستار IPD
 2. ترياژ بيمار توسط پرستار IPD
 3. تعيين سطح ترياژ توسط پرستار
 4. تشكيل پرونده تحت نظر توسط نيروي پذيرش به درخواست پزشك طب اورژانس
 5. چاپ اوراق پرونده و اخذ رضايت آگاهانه
 6. چاپ دستبند بيمار
 7. تحويل پرونده به منشي بخش جهت ثبت اقدام
 8. درصورت پايدار شدن حال بيمار،توجيه همراهي براي هزينه ها و اخذ مبلغ علي الحساب
 1. اعلام ترخيص بيمار توسط پزشك معالج
 2. تکمیل پرونده بیمار توسط پزشک معالج و پزشک IPD
 3. تدوین خلاصه پرونده بیمار به زبان انگلیسی با کلیه اصطلاحات مورد نیاز و مطابق دستورالعمل توسط پزشک IPD با مشورت پزشک معالج
 4. اطلاع به کارشناس IPD در زمینه ترخیص بیمار توسط پرستار IPD
 5. ارائه آموزش های لازم قبل از ترخیص و اطلاعات مورد نیاز از قبیل پیگیری روند درمان توسط پزشک و پرستار IPD
 6. ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز در زمینه راههای برقراری ارتباط با بیمارستان (ایمیل، تماس تلفنی، سایت) در فرم های طراحی شده توسط کارشناس IPD
 7. انجام اقدامات لازم جهت ترخیص بیمار توسط کارشناس IPD و دریافت مبلغ مورد نیاز مطابق صورتحساب تدوین شده
 8. ارائه فرم خلاصه پرونده به زبان انگلیسی به بیمار

بیمارستان ناظران مشهد:

آدرس: مشهد- قاسم آباد شریعتی 47

تلفن: 5135006000-98+

+98-5135006699 :تلفن مستقیم واحد بیماران بین المللی 

فکس: 5135006000-98+

ایمیل: Ipd.nazeranhospital@gmail.com

تلفن همراه مسئول بیماران بین المللی: 989941675806+

اينستاگرام : nazeran.hospital

 

مسیردسترسی به بیمارستان ناظران از فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد:

مسیردسترسی به بیمارستان ناظران از ایستگاه راه آهن مشهد: