كمك هاي شما

امروز ما به خودمان میبالیم که با خیرخواهی و نوع دوستی شما خیرین و نیک اندیشان این دیار، قدمی بلند برای سلامت و درمان انسانهایی برداشتیم که شادی و لبخندشان آرزوی ماست. بیمارستان ناظران در مدت چهارسال با توکل به خدا و اعتماد به مهربانی و پشتوانه ی شما یاوران، قدمی بزرگ در این راه برداشت. مهربانی شما در این مدت بی وقفه ادامه داشت تا بیمارستان به مرحله ای برسد که بیش از 85 درصد از نظر فیزیکی پیشرفت کرده باشد.

از ابتدا انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد رسالتی این چنین برای خود تعریف کرد: " هيچ بيماري به واسطه عدم تمكن مالي مجبور به ترك درمان نشود" و همچنان بر اصول خود پابرجاست. 

ما همه یک خانواده ایم.

 

پرداخت آنلاین

پرداخت از طریق مراجعه به بانک

پرداخت از طریق مراجعه به دفاتر

پرداخت از طریق مراجعه پیک

 

عضویت آنلاین

پرداخت از طریق دستگاه خودپرداز

پرداخت از طریق نرم افزار آپ...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید